Alembic

Lihovar Bertagnolli dnes provádí destilaci v alembicích na způsob "vodní lázně diskontinuálně poháněné párou". Tyto alembiky jsou výsledkem důvtipu rodiny Bertagnolli, která v roce 1949 zavedla selekční a koncentrační kolonu podle návrhu Tullia Zadry.

Diskontinuální alembiky existují ve třech typech: ty pro přímý ohřev, vodní lázeň a parní alembik. Přímý ohřev se odehrává v kotli uloženém v peci, ve které hoří oheň. Ve vodní lázni odděluje od ohně destilační nádobu prostor vyplněný vodou a olejem. A konečně při parní destilaci externí kotel alembiku vyrábí páru, která je přiváděna do kotle s vinnou matolinou.

Alembiky firmy Bertagnolli jsou konstruovány z excelentní mědi, která díky tomu, že je vynikajícím vodičem tepla, umožňuje dosáhnout co nejlepších výsledků v citlivé fázi destilace.

U tohoto typu alembiku, který je přerušovaně ohříván párou, jsou kvasící výlisky z hroznů přidány do kotle a smíchány s vodou pro následnou destilaci. Ohřev párou nepřesáhne nikdy 105 ° C . Tato metoda umožňuje pomalou destilaci a chrání výlisky z hroznů před možným spálením a zaručuje tak jejich dokonalé využití.

Alkoholické páry shromažďované ve varnějsou odváděny do kopulí nad sloupci Zadra, kde se koncentrují a kde dochází k jejich rozdělení. Odtuď jsou vedeny do chladících sloupců, kde se z parního skupenství mění zpět do kapalného. Produkt je v tomto stádiu rozdělen na hlavu, srdce a ocas.
Technologický proces je dnes v podniku Bertagnolli řízen počítačem, který eliminuje procento lidské chyby a zajišťuje vysokou kvalitu výroby. Výsledkem je grappa charakteristická výrazným aromem s jemnou a zakulacenou chutí. To vše díky zkušenostem našeho
Destilačního mistra, enologa Michaela Schönsberga.

Jakmile je dokončeno vaření vinných slupek, začíná pára vstupovat do mezistěn kotle. Zpracovaná matolina jekompletně odstraněna a je nahrazena novou. Proto hovoříme o „diskontinuálním alembiku“.

K dispozici jsou typy přístrojů, které umožňují destilovat 500 a 600 kilogramů matoliny v každém kotli na jedno vaření. S takto vysokou propustnou výkonností je surovina velmi dobře využita a je tak získáno jen velmi omezené množství výrobků, viz: Moscato Rosa, Tramín, Sorbo dell'Uccellare.

Důkazem našich třicetiletých zkušeností je fakt, že se na nás obrací vinaři z celé Itálie, abychom pro ně zpracovali jejich cenou surovinu my sami.


DomůDomů

TOPlist